Công Ty CP Vina Yến Sào Đất Việt

Địa chỉ: 103 Hải Phòng, Q. Hải châu, Tp. Đà Nẵng

Email: vinayensaodatviet@gmail.com

Điện thoại: 0935.174.281 - 0906.55.11.69